قالیباف: عدم جرم انگاری بی‌حجابی، اقدامی ناپخته است


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هر چند مساله عفاف و حجاب تنها با جرم‌انگاری قابل حل نیست، اما اگر کسی با جرم انگاری موافق نباشد حرف ناشیانه و نپخته‌ای است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138916/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA