قالیباف : قراردادهایی که در بانک‌ها بسته می‌شود مورد تایید شورای فقهی است

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه قعود و قراردادهایی که در بانک‌ها بسته می‌شود مورد تایید شورای فقهی است. در آخرین زنجیره بعضا کار صوری با مجموعه بانک‌ها صورت می‌گیرد که غلط است و باید جلوی آن گرفته شود اما این درست نیست که قوانین و مقررات را ندیده و بگوییم که بانک‌ها ربا می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84862923/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمد باقر قالیباف در  نشست علنی امروز – اول شهریور ماه-مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: در جریان بررسی این طرح چندین بار نمایندگان این موضوع را مطرح کردند که بانک‌ها ربا می‌دهند در حالی که این حرف درست نیست، این‌که از تریبون جمهوری اسلامی در مجلس بگوییم که بانک‌ها ربا می‌دهند،غلط است.