قالیباف قهرمانی تیم کشتی آزاد و فرنگی را تبریک گفت


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب مقام قهرمانی تیم کشتی در مسابقات آزاد و فرنگی آسیایی را تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447340/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA