قالیباف: مجاهدان فلسطینی از غزه تا کرانه باختری با موشک مقابل صهیونیست‌ها ایستاده‌اند


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از غزه تا کرانه باختری حتی در قلب تل آویو، مجاهدان فلسطینی تلاش می‌کنند،‌ گفت: اگر روزی این مبارزان با سنگ برای دشمن صهیونیستی مقابله می‌کردند امروز با موشک برابر دشمن صهیونیستی ایستادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082205/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84