قالیباف: مجلس برای تحقق شعار سال، توجه خاص به برنامه هفتم توسعه دارد


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مهار تورم و رشد تولید دستور کاری یک ساله نیست و مجلس برای تحقق شعار سال توجه خاص به برنامه هفتم توسعه در این موضوع دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072989/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87