قالیباف: مجلس و دولت اختلافی با هم ندارند/همراه با اداره کشور، تحول مهم است


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همراه با اداره کشور، تحول مهم است، گفت: برخی می‌خواهند اختلاف سلیقه بین دولت و مجلس را به اختلاف بین قوا تبدیل کنند، در حالی که چنین موضوعی وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312553/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1