قالیباف: مجلس و دولت به دنبال تمرکز زدایی هستند


بیرجند- ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت به دنبال تمرکز زدایی هستند تا اختیارات تصمیم‌گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122190/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF