قالیباف: مجلس یازدهم به ۸۰ درصد وعده‌هایش عمل کرد


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم به بیش از ۸۰ درصد وعده‌هایی که به مردم داد تا مرداد سال جاری عمل کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308023/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF