قالیباف: مرحوم افروغ نسبت به آینده ایران و انقلاب اسلامی دغدغه‌مند بود


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با تسلیت درگذشت نماینده مردم تهران در دوره هفتم مجلس گفت: مرحوم افروغ با نگاهی انتقادی به آینده ایران و انقلاب اسلامی دغدغه‌مند بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082707/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF