قالیباف: مردمی سازی اقتصاد مانع فساد می‌شود


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ذات اقتصاد دولتی فسادزا است، تاکید کرد: مردمی سازی اقتصاد مانع فساد می شود و ما باید در همه قوا و سطوح اصل شفافیت را داشته باشیم


منبع: https://www.irna.ir/news/84966794/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF