قالیباف: معجزه آسیایی درحال شکل گرفتن است/ ضرورت محاکمه ترامپ


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی رشد و توسعه‌ قاره کهن در سال‌های اخیر را «معجزه آسیایی» نامید و گفت: آسیا الهام‌بخش و سرچشمه اصلی یک نظم بین‌المللی جدید و عادلانه است که برای آن باید به ایده چندجانبه‌گرایی به عنوان یک الگوی همکاری آسیایی متعهد بمانیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993465/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE