قالیباف : کشور نیازمند مدیران خلاق و شجاع است/ ماموریت رییس مجلس به مرکز پژوهش‌ها


تهران-ایرنا-رییس مجلس شورای اسلامی گفت:نیازمند مدیران خلاق و شجاع هستیم، مجموعه حکمرانی از این شجاعت باید حمایت کند تا تحول در حکمرانی محقق شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967701/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3