قالیباف: کمیسیون مشترک ایران و روسیه فرصتی برای مقابله با تحریم‌های آمریکاست


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون عالی مشترک ایران و روسیه را فرصتی مهم برای مقابله با تحریم‌های آمریکا عنوان کرد و گفت: ما می‌توانیم از این ظرفیت‌ها در روابط دوجانبه، چندجانبه و بین المللی استفاده کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007262/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C