قالیباف: گزارش تلفیق از بندهای محیط زیستی لایحه برنامه پخته نیست/ به کمیسیون برگردد


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کیمسیون تلفیق هرچند تلاش کرد ابهامات بندهای محیط زیستی را رفع کند ولی کار پخته‌ای درنیامد، این بندها را به کمیسیون تلفیق بازگرداند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245329/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA