قانوندانان قانون‌شکن در هر جایی باید کنار بروند


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه کانون وکلا به صورت غیرقانونی آزمون برگزار می‌کند، گفت: قانوندانان قانون‌شکن هرکجا هستند، باید کنار بروند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173380/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF