قدرت تجارت دریایی ایران احیا می‌شود/ رونق اقتصادی به سواحل باز می‌گردد


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اجرای ابلاغیه رهبر انقلاب در حوزه دریا را سبب تحول عنوان کرد و گفت: احداث ریل، آزادراه، قطارسریع السیر برای حمل و نقل در سواحل جنوبی سبب رشد و بالندگی کشور خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284812/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2