قرائت گزارش کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع در تایید وزیر پیشنهادی صمت


تهران- ایرنا- گزارش کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تایید برنامه‌ها و صلاحیت‌های علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صمت در صحن علنی مجلس قرائت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138714/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C