قطعنامه شورای حکام فضاسازی علیه ایران است/ غنی سازی ادامه می‌یابد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: قطعنامه شورای حکام تنها یک فضاسازی علیه کشور است و جمهوری اسلامی ایران نیز باید بدون توجه به آن به غنی‌سازی خود ادامه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953930/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF