قطور کردن لایحه برنامه هنر نیست/تدوین آیین‌نامه‌ها ۲ سال وقت دولت را می‌گیرد


تهران – ایرنا – نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در خصوص حجیم‌تر و قطورتر شدن مصوبات برنامه هفتم و تکلیف دولت به تصویب ۵۰۰ آیین نامه تنها ظرف ۶ ماه، به رئیس مجلس تذکر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245353/%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%AA