قوه قضائیه ۶ حقوق‌دان پیشنهادی را برای شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا از معرفی ۶ حقوقدان از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.  

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: دوره مسئولیت سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان شامل آقایان ره‌پیک، کدخدایی و موسوی به پایان رسیده است لذا قوه قضاییه شش حقوق‌دان به مجلس معرفی کرده و از میان این افراد باید سه حقوقدان انتخاب شود.  

عضو هیات رییسه مجلس اظهار داشت: حقوقدانان پیشنهادی به مجلس شامل احمدی فر، پروین، کدخدایی، مرتضوی، موسوی و ره پیک هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84818285/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%DB%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8Cوی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی تا پایان تیر ماه فرصت دارد تا سه نفر از حقوقدانان را انتخاب کند.