لایحه اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری‌ها تقدیم مجلس شد


تهران- ایرنا- معاون امور مجلس رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه اصلاح تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری‌ها به مجلس شورای اسلامی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918047/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF