لایحه ایجاد سازمان بازرگانی به صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود


تهران- ایرنا- با وجود تاکید دولت برای تسریع در بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی که می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار، جلوگیری از تورم و نظارت مؤثرتر بر بازار و جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت‌ها  داشته باشد، نمایندگان با بررسی فوری آن مخالفت کردند تا این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084280/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF