«لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس- دوغارون و مازندران» مسترد شد/دولت سه لایحه جداگانه می‌دهد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179211/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA