لایحه برنامه هفتم باعث پیشرفت و شکوفایی کشور خواهد شد


تهران- ایرنا- نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه هفتم به گونه‌ای تنظیم شده است که در صورتی که اهداف آن، عملیاتی شود می‌تواند باعث پیشرفت و شکوفایی کشور شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157033/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF