لایحه برنامه هفتم توسعه تا ۱۵ مرداد به صحن علنی مجلس نمی‌رسد


تهران- ایرنا- لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی که گفته شده بود پس از بررسی تا ۱۵ مردادماه به صحن علنی مجلس می‌آید، یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از احتمال تمدید این زمان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174843/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF