لایحه بودجه ۱۴۰۲ قبل از لایحه برنامه هفتم ارائه خواهد شد/ قانون برنامه ششم تمدید می‌شود


تهران – ایرنا – سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تاکید مجلس و دولت در نشست مشترک بین دو قوه مسئله محوری و حل مشکلات اقتصادی در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960630/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86