لایحه بیمه اجباری شناورهای مسافری تقدیم مجلس شد


تهران- ایرنا- معاون رئیس‌جمهور با اعلام خبر تقدیم لایحه بیمه اجباری شناورهای مسافری به مجلس شورای اسلامی، گفت: تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه گردشگری دریایی ضرورت تصویب این لایحه را به اثبات رسانده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188509/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF