لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و طرح ساماندهی اجاره املاک مسکن در دستور کار مجلس است


تهران- ایرنا- بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85294859/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1