لایحه دو فوریتی کولبری کمک به معیشت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا است


تهران – ایرنا – رییس کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) در صورت تصویب نهایی سبب بهبود معیشت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110055/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82