«لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی» به دولت بازگشت


تهران- ایرنا- بر اساس اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، طبق نامه رئیس جمهور «لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی» به دولت مسترد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930514/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA