لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در دستور کار هفتگی مجلس قرار می‌گیرد


تهران- ایرنا- بررسی تقاضای یک فوریت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406286/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3