لایحه همکاری‌های امنیتی و انتظامی ایران و قرقیزستان به تصویب مجلس رسید


تهران – ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه توافقنامه همکاری های ایران و قرقیزستان در زمینه های امنیتی و انتظامی موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178183/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8