لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی با فوریت بررسی می شود


تهران – ایرنا – دو فوریت لایحه کاهش مالیات بر ارزش افرزوده واردات دارو و کالاهای اساسی از ۹ به یک درصد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا این لایحه با سرعت بیشتری تبدیل به قانون شده و مانع از افزایش قیمت کالاهای موثر در سبد هزینه خانوار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117249/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA