لزوم برخورداری جوانان همه کشورها از منافع توسعه دیجیتال/تحریم‌های غیر قانونی برچیده شوند


تهران – ایرنا- هیئت پارلمانی ایرانی در جریان اجلاس جهانی IPU خواستار برخورداری جوانان همه کشورها از منافع توسعه دیجیتال و مشارکت استارت‌آپ‌ها در شکوفایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229587/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C