لیست «صدای ملت» چه تعداد رأی از تهرانی‌ها گرفت؟


تهران – ایرنا – اعضای لیست صدای ملت با اقبال رأی دهندگان تهرانی مواجه نشد و حتی در صورت کشیده شدن رقابت ها به دور دوم، جایی در میان نامزدهای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نخواهند داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406573/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA