ماجرای سوءقصد به جان نماینده مجلس چه بود؟


آبادان – ایرنا – روز گذشته خبری به نقل از نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در خصوص سوء قصد به وی در فضای مجازی دست به دست ‌شد که این خبر واکنش‌های مختلفی در پی داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160977/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF