ماهیت لایحه برنامه در مجلس قلب شد/ شورای نگهبان نمی‌پذیرد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به دلیل بار مالی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است گفت: ماهیت لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق تغییر کرده لذا این لایحه توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230279/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF