مجلس از تشکیل وزارت بازرگانی دفاع می‌کند/ تنظیم بازار تولید و مصرف


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تشکیل وزارت بازرگانی را سبب تنظیم‌گری در بازار تولید و عرضه محصولات عنوان کرد و گفت: مجلس از لایحه دولت برای تفکیک وزارت صمت دفاع می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140160/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88