مجلس با خلق منابع درآمدی غیر واقعی، اجرای بودجه را با چالش مواجه می‌کند

وی افزود: مجلس و دولت باید در بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ به گونه ای عمل کنند که بودجه‌ای واقعی و قبال تحقق تصویب شود.

بیشتر بخوانید:

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارلمانی ایرنا با بیان اینکه مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه نباید منابع درآمدی غیر واقعی برای بودجه در نظر بگیرد، گفت: افزایش سقف درآمدی بودجه و تعیین درآمدهای غیر واقعی برای آن و همچنین تعیین مصارف برای این قبیل درآمدها، بودجه را با چالش مواجه کرده و موجب عدم تحقق احکام بودجه می‌شود.

بازخوانی تذکر دولت نسبت به بیش‌برآورد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها

تسهیلات اشتغال در دولت سیزدهم ۲ برابر شد


منبع: https://www.irna.ir/news/84938819/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: در سال جاری درآمدهای مالیاتی و گمرکی به خوبی محقق شده که تحقق این قبیل درآمدها نشان می دهد که ما باید اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم.

به گزارش ایرنا، رییس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه در خصوص اعتبارات اشتغال زایی در مجلس با اشاره به عدم تناسب بودجه پیش‌بینی‌شده در قانون برای اجرای تبصره ۱۸ با درآمدهای حاصله گفت: اعداد و ارقام تبصره ۱۴ که در مجلس ۱۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باعث شده تراز منابع و مصارف ازبین رفته و یک کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تبصره ۱۴ ایجاد شود. این اتفاقات باعث شده که سازمان برنامه از پس پرداخت سهم اشتغال برنیاید. در ۱۴۰۱ نیز دولت رقم بودجه تبصره ۱۴ را  ۴۷۰,۷۰۰ میلیارد تومان تنظیم کرده بود که این‌مقدار را در مجلس به رقم عجیب ۶۳۶,۵۰۰ میلیارد تومان رساندند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: منابعی که برای بودجه در نظر گرفته می شود باید واقعی باشد در غیر این صورت موجب بروز کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌های در نظر گرفته شده در بخش های مختلف خواهد شد.