مجلس به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رای اعتماد می‌دهد


تهران- ایرنا-عضو کمیسیون اجتماعی فضای مجلس برای رای اعتماد  به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان را مناسب ارزیابی کرد و گفت:هاشمی  سال ها در حوزه ورزش بودند و اکثریت نمایندگان با خدمات و زحمات ایشان آشنایی دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227570/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF