مجمع تشخیص و مجلس درباره طرح شفافیت اطلاعیه صادر کردند


تهران – ایرنا – مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای به ادعاهای مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان درباره طرح شفافیت آراء پاسخ داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089411/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF