مجمع مجالس آسیایی فرصتی برای مواجهه با چالش‌های قاره است


تهران- ایرنا- رییس هیات پارلمانی ترکیه مجمع مجالس آسیایی را فرصتی برای مواجهه با چالش‌های و مشکلات قاره آسیا برشمرد و گفت: برای همکاری و ارتباط میان پارلمان‌ها و ملت‌های آسیایی باید مکانیزم‌ تعامل‌ها را تقویت کرده و افزایش دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166318/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA