محصولات خام کشاورزی در برنامه هفتم شناسنامه‌دار می‌شود


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: وزارت جهادکشاورزی ملزم شد تا نظام رهگیری و ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن محصولات خام کشاورزی اعم از دامی و طیور را از سطح مزرعه و دامداری تا مصرف انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187709/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF