مخالفان لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چه گفتند؟


تهران- ایرنا- مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت زمان‌بر و هزینه‌بر است، معتقدند: تأسیس وزارت بازرگانی به معنای واردات محور بودن این وزارتخانه خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170988/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF