مخالفت قاطع نمایندگان با موافقان استیضاح وزیر صمت/ فریاد دو – دو در مجلس طنین انداز شد

نمایندگان پس از پایان اظهارات نوروزی با فریاد دودو با اظهارات وی نیز مخالفت کردند.

در ادامه در ابتدای نطق سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با استیضاح وزیر صمت، وی نسبت به وضعیت بی نظمی در جلسه علنی اعتراض کرد.

ادامه دارد…


منبع: https://www.irna.ir/news/84929278/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88

در ادامه هاجر چنارانی در موافقت با استیضاح وزیر صمت از دو دوی نمایندگان انتقاد کرد و گفت: فشارهای دیشب و فریادهای دو دوی امروز سر منشا یکسان دارد.

وی گفت: کاهش قیمت تمام شده خودرو یکی از وعده های وزیر بود شاهد هیچ حرکت مثبتی در کنترل بازار خودرو و خروج دلالان از بازار نیستیم.

بدری عدم شایسته سالاری در وزارت صنعت را از دلایل استیضاح خواند.

قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اعتراض از نمایندگان خواست در صندلی های خود بنشینند و خطاب به یکی از نمایندگان گفت: شما الحملله از صب روی صندلی خود ننشسته اید، چند دقیقه ای روی صندلی خود بنشینید و خستگی در کنید.

نمایندگان مجلس پس از پایان اظهارات بدری نیز با فریاد دو دو مخالفت خود را با استیضاح اعلام کردند.

در ادامه صدیف بدری مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در موافقت با استیضاح از کیفیت خودرو انتقاد کرده و نسبت به عدم حذف قرعه کشی خودرو اعتراض نمود.

بعد از پایان نطق رشیدی کوچی نمایندگان با فریاد های دو دو مخالفت خود را با اظهارات وی بیان کردند.

وی ادامه داد: نمایندگان ملت امروز چشم مردم ایران به شماست از شما انتظار داریم با شجاعت و صداقت اقدام کنید،قصه خودرو یک قصه پر غصه است اجازه دهید دولت با یک فرد جدید و قوی به کار خود ادامه دهد.

در ادامه نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با استیضاح وزیر صمت، نا به سامانی در بازار سیمان را علت موافقت با این موضوع اعلام کرد.

در پایان چنارانی سعی کرد با هیات رییسه مجلس برای فازایش فرصت بیان اظهاراتش چانه زنی کند. و چند ثانیه ای فرصت نطقش را افزایش داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی استیضاح وزیر صمت جلال رشیدی کوچی در موافقت با استیضاح با اشاره به افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو، این موضوع را دلیل اصلی استیضاح اعلام کرد که تعدادی از نمایندگان با فریاد دو دو مخالفت خود را با استیضاح اعلام کردند.

قالیباف : چند دقیقه ای روی صندلی خود بنشینید و خستگی در کنید

نمایندگان ملت در جریان اظهارات چنارنی همچنان به فریادهای دو دو ادامه دادند.

اظهارات وی اعتراض شدید نمایندگان با فریاد دو دو شد تا جایی که محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نمایندگان را دعوت به سکوت و آرامش کرد.