مخالفت مجلس با «توزیع عادلانه یارانه حامل‌های انرژی»


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادعای پیشگیری از افزایش قیمت بنزین بندی از لایحه برنامه را حذف کردند که دولت با ارائه آن به دنبال تحقق اجرای عدالت در توزیع یارانه حامل‌های انرژی در طول برنامه هفتم توسعه بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298360/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C