مخالفت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با عضویت ایران در موافقتنامه پاریس


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، روح حاکم در موافقتنامه آب و هوایی پاریس را مغایر با احکام بالادستی کشور عنوان کرد و گفت: این موافقتنامه به دنبال کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن است که برخی از مواد آن با سیاست حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز همخوانی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036058/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3