مخالف تناقض‌گویی افراد هستم نه ملک‌داری آنها/ اظهارات نوروزی نسبت به بنده کذب است

وی تصریح کرد: در گزارش مربوط به وزیر پیشنهادی قبل آمده بود که ۹ واحد مسکونی به نام وی است اما در صحبت‌هایش عنوان کرد ۳ واحد مسکونی به نامش است؛ از وی خواستم روشن کند ۹ واحد به نام او است یا ۳ واحد و اصلا بحث این نبود که بگویم به این اعتبار به وی رأی داده شود یا خیر.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، الیاس نادران در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده (۷۵) گفت: مطابق این ماده اگر نماینده برای رفع اشتباه در همان جلسه یا جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت ۵ دقیقه اجازه داده می‌شود و این در حالی است که از صبح بنده ۱۰ بار تقاضا کردم اما رئیس مجلس سرش را تکان داد، اعتنا نکرد تا زمانی که رفت، واقعا متأسفم که حداقل حقوق نمایندگان برای بیان تذکرات رعایت نمی‌شود.

در ادامه علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: رئیس مجلس در زمان رفتن به من اطلاع داد که حتما فرصت ماده ۷۵ آقای نادران را در نظر گرفته و به او اختصاص دهیم که این موضوع هم انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907244/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8Cاین نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: صحبت از دوگانه‌گویی و عدم صداقت است؛ اکنون هم می‌گویم اگر فردی معرفی شود که متقلبانه به مسئولیت رسیده باشد جلوی آن می‌ایستیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسه قبل آقای حسن نوروزی مطالبی را به بنده منتسب کرد که برای رفع سوء تفاهم ضرورت دارد پاسخ آن در مشروح مذاکرات گفته شود زیرا وی برخی مطالب کذب را به بنده منتسب کرد. ابتدا در مورد سفر اربعین آقای زاهدی وفا نکاتی مطرح شد که چون ناظر به خود است از آن عبور می‌کنم.

نادران افزود: این نماینده بنده را به تناقض‌گویی متهم کرد و عنوان کرد در زمان بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی قبل، وی ۳ واحد مسکونی داشت اما من با آن مخالف بودم و این در حالی است که از زاهدی وفا حمایت کردم؛ آنچه در جلسه قبل گفتم تناقض‌گویی و دوگانه‌گویی نبود و بحث من هم مربوط به آپارتمان داشتن و ملک داری نیست چرا که به عنوان یک اقتصاددان می‌دانم که خلق ثروت در کشور ارزش است و اگر اشتغال‌آفرینی همراه با تولید سرمایه نباشد کشور دچار مشکل می‌شود.