مخالف صنعت نیستم/ شازند تحمل آلایندگی بیشتر را ندارد


تهران-ایرنا- نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مخالف صنعت نیستم، گفت: شازند تحمل آلایندگی بیشتر را ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192672/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF