مدیران صندوق‌های بازنشستگی پس از تایید صلاحیت منصوب می‌شوند


تهران- ایرنا- طبق لایحه برنامه هفتم مدیران فعلی صندوق‌های بازنشستگی پس از تطبیق شایستگی آنها با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده، منصوب می‌شوند و در صورت عدم صلاحیت، افراد شایسته جایگزین خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295562/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF